Збірник «ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ ТИСКОМ» включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук для опублікування результатів дисертаційних робіт (наказ МОНУ № 1714 від 28.12.17 р), категорія В.

Рекомендований до друку вченою радою Донбаської державної машинобудівної академії (протокол № 7 від 27.02.2020 р).

У збірнику вміщено статті різних напрямків процесів і машин обробки матеріалів тиском, підготовлені професорсько-викладацьким складом, науковими співробітниками, аспірантами, здобувачами, фахівцями. Збірник призначений для наукових і інженерних працівників, аспірантів і студентів.

Опубліковано: 2020-03-30

Весь випуск

РОЗДІЛ I МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ ТИСКОМ

РОЗДІЛ II ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ТИСКОМ У МАШИНОБУДУВАННІ

РОЗДІЛ III ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ТИСКОМ У МЕТАЛУРГІЇ