Розробка режимів холодного волочіння дроту, що був перегрітий при термообробці

  • O. S. Anischenko Приазовський державний технічний університет (ПДТУ), м. Маріуполь https://orcid.org/0000-0002-1350-836X
  • V. V. Kukhar Приазовський державний технічний університет (ПДТУ), м. Маріуполь https://orcid.org/0000-0002-4863-7233
  • A. H. Prysiazhnyi Приазовський державний технічний університет (ПДТУ), м. Маріуполь http://orcid.org/0000-0001-8062-075X
Ключові слова: дріт, перегрів, волочіння, витяжка, відпал, властивості, загострення кінців.

Анотація

Аніщенко О. С., Кухар В. В., Присяжний А. Г. Розробка режимів холодного волочіння дроту, що був перегрітий при термообробці. Oбробка матеріалів тиском. 2020. № 1 (50). C. 217-223.

Мета роботи - розробка режимів холодного волочіння перегрітого дроту, що забезпечують суцільність металу в процесі деформації з одночасним збільшенням його міцності. Досліджували дріт зі сталі Ст. 2 (0,12–0,13 % С) з вихідним діаметром 4 мм, змотаний в мотки масою 1 т кожний, які при 1140–1160 °C і витримці при цій температури протягом трьох годин зазнали перегріву. Режими холодного волочіння відпрацьовували при швидкостях волочіння 2,25–0,086 м / с. Відпал зразків проводили в електропечі при 900–930 °C з витримкою дві години. Металографічні дослідження показали, що в поздовжньому і поперечному перетинах дроту зерна, що утворилися після перегріву при 1140–1160 °C, дрібні і рівновісні. Діаметр їх коливається в межах від 6 до 24 мкм в поперечному і від 5 до 70 мкм в поздовжньому перетині дроту. За шкалою ГОСТ 5639-82 розмір зерна 8–10, що свідчить про перегрів досліджуваного металу. Термомеханічну обробку дроту проводили за режимами, які застосовували комбінації холодного волочіння, відпалу та перегріву. В результаті було розроблено технологію холодного волочіння перегрітого дроту без повторного відпалу, що забезпечує при витяжці за один прохід 1,20–1,52 і швидкостях волочіння від 0,245 до 0,518 м / с підвищення міцності до рівня, достатнього для використання дроту в якості обв'язувального матеріалу і заготовок для цвяхів. На основі експериментальних даних отримано аналітичні залежності тимчасового опору і границі текучості перегрітого дроту від його витяжки в процесі волочіння. Запропонована нерівність, яка зв'язує напруження, що виникає в початковий момент волочіння в перетині кінцевої загостреної ділянки дроту, і напруження зрізу задирок, утворених при загостренні, з тимчасовим опором сталі Ст. 2. Нерівність дозволяє розрахувати граничну витяжку на кожному волочильному проході.

Біографії авторів

O. S. Anischenko, Приазовський державний технічний університет (ПДТУ), м. Маріуполь

канд. техн. наук, доцент

V. V. Kukhar, Приазовський державний технічний університет (ПДТУ), м. Маріуполь

д-р техн. наук, проф., зав. кафедрою  

A. H. Prysiazhnyi, Приазовський державний технічний університет (ПДТУ), м. Маріуполь

канд. техн. наук, доцент

Посилання

Rudskoy A.I., Lunev V.A., Shaboldo O.R. Drawing. St. Petersburg: Polytechnic University Publishing House, 2011. 126 p. (in Russian).

Radionova L.V., Radionov A.A. Current state and development prospects of drawing production of steel wire. Mechanical engineering: network electronic scientific journal. 2013. 1, pp. 3-9. (in Russian).

Kukhar V.V., Grushko A.V., Vishtak I.V. Shape Indexes for Dieless Forming of Elongated Forgings with Sharpened End by Tensile Drawing with Rupture. Solid State Phenomena. 2018. 284, pp. 408–415. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP,284.408

Anishchenko O.S., Kukhar V.V., Prysiazhnyi A.G. Influence of thermomechanical treatment on the properties of invar wire. Problems of tribology. 2017. 3, pp. 46–50. (in Ukrainian).

Anishchenko O.S., Kukhar V.V., Prysiazhnyi A.G. Isothermal wire drawing for welding titanium sheets of submarine hulls. Proceedings of the All-Ukrainian scientific and technical conference: Current issues of design, manufacture and operation of weapons and military equipment. May 17-19 2017. Vinnytsa: VNTU, pp.26–28. (in Ukrainian).

Anishchenko A. S. Structure and properties of PT-7sv titanium alloy wire after isothermal drawing. Material letters. 2014. 4. 3, pp.159-162. (in Russian).

Anishchenko O., Balalayeva E., Kukhar V., Agarkov V., Prysiazhnyi A., Aliieva L. Ensuring the Required Electrotechnical Properties during Recycling of Worn Trolley Wire. Modern Electrical and Energy System (MEES’2019); 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). Sept. 23–25. 2019. Kremenchuk, Ukraine, pp. 482–485. DOI: https://doi.org/10.1109/MEES.2019.8896433

Kharitonov V.A., Kopiev A.V., Pokachalov V.V. Wire defects. Kinds. Control methods. Removal. Magnitogorsk: MSTU. 2001, 64 p. (in Russian).

Malinochka Ya.I., Kovalchuk G.Z., Bagnyuk L.M. Overheating and burnout of steel. Steel. 1983. 9, pp. 73–77. (in Russian).

Grushko O.V., Slobodyanyuk Yu.O., Tkachenko R.S. Curves of plastic flow of wire rod from steels of G3Si1and Sv-08G2S brands. Materials Working by Pressure. Kramatorsk: DSEA. 2016. 1(42), pp.207-213. (in Ukrainian).

Pachurin G.V., Filippov A.A. The effect of plastic deformation during drawing and heat treatment on the structure and properties of rolled steel. International Journal of Applied and Basic Research. Technical science, 2014. 8, pp.93-98. (in Russian).

Grushko A.V. Kukhar V.V. Slobodyanyuk Yu.O. Phenomenological Model of Low-Carbon Steels Hardening during Multistage Drawing. Solid State Phenomena, 2017. 265, pp.114–123. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.265.114

Okhrimenko Ya. M. Technology of forging and stamping production. Moscow: Mechanical Engineering, 1976. 560 p. (in Russian).

Nedoviziy I. N, Tarnavskiy A. L High-speed drawing of low-carbon steel wire. Moscow: Metallurgy, 1954. 186 p. (in Russian).

Опубліковано
2020-03-31
Розділ
РОЗДІЛ III ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ТИСКОМ У МЕТАЛУРГІЇ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##