Дослідження можливості отримання декількох фланців по висоті порожнистої деталі

  • P. B. Abhari Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0003-0827-8149
  • O. V. Chuchyn Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0002-9728-9925
  • O. A. Kuzenko Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0002-9187-6977
  • K. D. Makhmudov Дагестанський державний технічній університет (ДДТУ), м. Каспийськ
Ключові слова: комбіноване зворотно-радіальне видавлювання, сила деформування, метод скінчених елементів, порожниста деталь з фланцями.

Анотація

Абхарі П. Б., Чучин О. В., Кузенко О. А., Махмудов К. Д. Дослідження можливості отримання декількох фланців по висоті порожнистої деталі. Oбробка матеріалів тиском. 2020. № 1 (50). C. 33-37.

Розглянуто процес комбінованого зворотно-радіального видавлювання складнопрофільованої порожнистої деталі з фланцями. Методом скінченних елементів за допомогою програмного пакета QForm 2D/3D досліджено можливості формоутворення фланців в суміщеному процесі та проведено моделювання силового режиму процесу комбінованого зворотно-радіального видавлювання. В результаті дослідження обробкою результатів аналізу силового режиму побудований графік залежності сили видавлювання P від ходу робочого пуансона S. На протязі всього ходу крива 1 знаходиться вище інших (кривої 2 і 3). Тому що крива 1 відповідає найбільшим значенням сили видавлювання Р через найбільшу ступінь деформації та найменшу висоту порожнини для фланців з трьох розглянутих випадків. Було встановлено що з переміщенням активного пуансону постійно збільшується сила деформування від нуля до 700 кН. Також був побудований графік залежності сили видавлювання P від відносної величини h/t при ході робочого пуансона S = 6 мм, на якому значення сили видавлювання зменшується лінійно від 470 до 300 кН, за рахунок зниження можливості перебігу матеріалу в радіальному напрямку. При переході від відношення h/t = 1,5 та h/t = 2 сила видавлювання зменшується відповідно на 4,3 %. При переході від відношення h/t = 1 та h/t = 2 сила видавлювання зменшується відповідно на 14,3 %.

Біографії авторів

P. B. Abhari, Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ

д-р техн. наук, проф.

O. V. Chuchyn, Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ

канд.техн. наук, ст. викладач

O. A. Kuzenko, Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ

аспірант

K. D. Makhmudov, Дагестанський державний технічній університет (ДДТУ), м. Каспийськ

канд.техн. наук, професор

Посилання

Aliiev I.S. Methods of searching for new technological methods of extrusion. Theory and practice of mate-rial processing by pressure: a collective monograph. Eds. Boguslaev V.O., Bobir M.I., Titov V.A., Kachan O.Ya. Za-porizhia: Motor Sich JSC. 2016, pp. 364–385. (in Ukrainian).

Kalyuzhny V.L., Tsybenko A.S., Chuvilov Y.O., Chuvilov E.A. The use of cold stamping to obtain a hollow product with the required properties of the deformed metal. Bulletin of NTUU "KPI". Mechanical engineering series. 2015, 1 (73), pp. 124–130. (in Ukrainian).

Aliieva L.I. Improvement of combined extrusion processes: monograph. Kramatorsk: LLC "Tiraj - 51". 2018, 352 p. ISBN 978-966-379-846-2. (in Russian).

Abhari P.B. Investigation of the deformed state of parts with a flange in detachable matrices. Proceedings of the 14th International Scientific and Technical Conference. Heavy engineering. Problems and prospects of development. Kramatorsk: DSEA. 2016, pp. 8–9. (in Russian).

Abhari P.B. Theoretical analysis of the process of extrusion of parts with a flange in closed matrices. Bulletin of Kherson National Technical University. Kherson. 2017. 2 (61). pp. 11–18. (in Russian).

Aliiev I.S., Abhari P.B. Shaping of hollow parts with a flange in the process of cold extrusion. Proceedings of the International Scientific and Technical Conference. University Science-2017. Mariupol: PSTU. 2017, 1, pp. 190–191. (in Russian).

Aliieva L.I., Abhari P.B., Ibragimov A.I., Kordenko M.V. Methods of controlling the formation of parts during extrusion. Proceedings of the 9th International Scientific and Technical Conference Resource Conservation and Energy Efficiency of Pressure Processing Processes and Equipment in Mechanical Engineering and Metallurgy. Kharkiv: NTU "KhPI". 2017, pp 8–10. (in Russian).

Abhari Payman. Investigation of fracture moment in radial extrusion process by finite element method. 18 International scientific conference New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics. Series: Monographs. Częstochowa. 2017. 68, pp. 97–101.

Abhari Payman. Numerical simulation of cold forging process to investigate folding defect in enclosed dies. International Journal of Mechanics and Advanced Technologies. 2017. 2 (80), pp. 71–77. http://journal.mmi.kpi.ua/author/submission/109198. DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2521-1943.2017.79.96079.

Hrudkina N., Aliieva L., Abhari P., Kuznetsov M., Shevtsov S. Derivation of engineering formulas in order to calculate energy–power parameters and a shape change in a semi–finished product in the process of combined extrusion. Eastern–European Journal of Enterprise Technologies. 2019, 2. 7 (98), pp. 49–57. DOI: http://dx.doi.org/10.15587/1729–4061.2019.160585.

Опубліковано
2020-03-31
Розділ
РОЗДІЛ I МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ ТИСКОМ