Технологічна спадковість в обробці металів тиском

  • V. А. Ogorodnikov Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), м. Вінниця https://orcid.org/0000-0002-0392-8897
  • T. F. Arkhipova Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), м. Вінниця https://orcid.org/0000-0003-2279-1491
Ключові слова: обробка металів тиском, пластичність, технологічна спадковість, тензор пошкоджуваності, використаний ресурс пластичності, залишкова пластичність.

Анотація

Огородніков В. A., Архипова Т.  Ф. Технологічна спадковість в обробці металів тиском. Oбробка матеріалів тиском. 2020. № 1 (50). С. 28-32.

Технологічна спадковість в процесах обробки металів тиском супроводжується зміцненням, появою залишкових напружень, градієнта деформацій, залишкової пластичності і рядом інших факторів, що визначають експлуатаційні властивості виробу. Вплив більшості факторів технологічної спадковості на механічні властивості матеріалу виробів вивчені, проте пластичність попередньо деформованої заготовки залишається недостатньо дослідженою. Для кількісної оцінки запропонована методика проведення розрахунку, за допомогою якої стає можливим визначити ресурс пластичності попередньо деформованих заготовок. Розроблений розрахунковий апарат заснований на моделі руйнування, що базується на тензорному описі накопичення пошкоджень. Він дозволяє для відомих механічних характеристик прогнозувати характеристики пластичності попередньо деформованих заготовок при будь-якому виді напруженого стану. Запропонований метод передбачає використання діаграм пластичності, які описують зміну граничної деформації в залежності від показників напруженого стану. Діаграми пластичності побудовані для матеріалів, що зазнали випробування за умов лінійного або плоского напруженого станів (розтяг, стиск, кручення). Про практичну значущість результатів свідчить оцінка пластичності крутовигнутих відводів, отриманих методом холодного пластичного деформування за комбінованою схемою, що включає деформуюче протягування попередньо заневоленої заготовки. При цьому заготовку у вигляді труби піддавали пластичному згинанню. Запропонований метод дозволяє оцінити залишкову пластичність готового відведення. Виявлена задовільна сходимість розрахункових та експериментальних даних.

Біографії авторів

V. А. Ogorodnikov, Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), м. Вінниця

д-р техн. наук, проф.

T. F. Arkhipova, Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), м. Вінниця

канд. техн. наук, доц.

Посилання

Yasheritsyn P.I., Ryzhov E.V., Averchenkov V.I. Technological heredity in mechanical engineering. Minsk: Science and Technology. 1977. 256 p. (in Russian).

Kachanov LM Fundamentals of the theory of plasticity. Moscow: Science, 1969. 420 p. (in Russian).

Smirnov-Alyaev G.A. Resistance of materials to plastic deformation. Leningrad: Mechanical Engineering. 1978. 368 p. (in Russian).

Ogorodnikov V. A. Assessment of the deformability of metals during pressure processing. Kyiv: Higher School. 1983. 176 p. (in Russian).

Dell H., Gese H., Obezhover G.A. Comprehensive Approach for the Prediction of Sheet Metal Failure. Ma-terials Proc. and Design, Modeling, Simulation and Applications. Part 1. Numiform 07. American Institute of Physics. 2007, pp. 165–170.

Del G.D. Plasticity of the deformed material. Physics and technology of high pressures. 1983. 11, pp. 28–32. (in Russian).

Rosenberg O.A., Ogorodnikov V.A., Grushko A.V., Studenets S.F., Melnichenko V.V. Shaping of steeply curved bends by the bending of a stretched pipe. Vinnytsia: Universum. 2004. 140 p. (in Russian).

Опубліковано
2020-03-08
Розділ
РОЗДІЛ I МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ ТИСКОМ