• Обробка матеріалів тиском
  № 1(52) (2023)

  Збірник «ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ ТИСКОМ = MATERIALS WORKING BY PRESSURE» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» з технічних наук (наказ МОН України № 320 від 07.04.2022 р.).

  Журнал включено до наукометричних баз, електронних бібліотек та репозитаріїв: National Library of Ukraine (Vernadsky), GoogleScholar, Crossref.

  Рекомендовано до друку вченою радою Донбаської державної машинобудівної академії  (протокол № 2  від 28.09.2023 р.).

  У збірнику розміщено статті різних напрямків процесів і машин обробки матеріалів тиском, підготовлені професорсько-викладацьким складом, науковими співробітниками, аспірантами, здобувачами, фахівцями. Збірник призначений для наукових й інженерних працівників, аспірантів і студентів.

 • Обробка матеріалів тиском
  № 1(51) (2022)

  Збірник «ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ ТИСКОМ = MATERIALS WORKING BY PRESSURE» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» з технічних наук, за спеціальностями 131, 132 (наказ МОН України № 320 від 07.04.2022 р.).

  Журнал включено до наукометричних баз, електронних бібліотек та репозитаріїв: National Library of Ukraine (Vernadsky), GoogleScholar, Crossref.

  Рекомендовано до друку вченою радою Донбаської державної машинобудівної академії  (протокол № 11  від 30.06.2022 р.).

  У збірнику розміщено статті різних напрямків процесів і машин обробки матеріалів тиском, підготовлені професорсько-викладацьким складом, науковими співробітниками, аспірантами, здобувачами, фахівцями. Збірник призначений для наукових й інженерних працівників, аспірантів і студентів.

 • Обробка матеріалів тиском
  № 1(50) (2020)

  Збірник «ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ ТИСКОМ» включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук для опублікування результатів дисертаційних робіт (наказ МОНУ № 1714 від 28.12.17 р), категорія В.

  Рекомендований до друку вченою радою Донбаської державної машинобудівної академії (протокол № 7 від 27.02.2020 р).

  У збірнику вміщено статті різних напрямків процесів і машин обробки матеріалів тиском, підготовлені професорсько-викладацьким складом, науковими співробітниками, аспірантами, здобувачами, фахівцями. Збірник призначений для наукових і інженерних працівників, аспірантів і студентів.

 • Обробка матеріалів тиском
  № 2(49) (2019)

  Збірник «ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ ТИСКОМ» включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук для опублікування результатів дисертаційних робіт (наказ МОНУ № 1714 від 28.12.17 р), категорія В.

  Рекомендований до друку вченою радою Донбаської державної машинобудівної академії (протокол № 4 від 28.11.2019 р).

  У збірнику вміщено статті різних напрямків процесів і машин обробки матеріалів тиском, підготовлені професорсько-викладацьким складом, науковими співробітниками, аспірантами, здобувачами, фахівцями. Збірник призначений для наукових і інженерних працівників, аспірантів і студентів.

 • Обробка матеріалів тиском
  № 1(48) (2019)

  Збірник «ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ ТИСКОМ» включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук для опублікування результатів дисертаційних робіт (наказ МОНУ № 1714 від 28.12.17 р), категорія В.

  Рекомендований до друку вченою радою Донбаської державної машинобудівної академії (протокол № 10 від 28.03.2019 р).

  У збірнику вміщено статті різних напрямків процесів і машин обробки матеріалів тиском, підготовлені професорсько-викладацьким складом, науковими співробітниками, аспірантами, здобувачами, фахівцями. Збірник призначений для наукових і інженерних працівників, аспірантів і студентів.