• Обробка матеріалів тиском
  № 1(50) (2020)

  Збірник «ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ ТИСКОМ» включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук для опублікування результатів дисертаційних робіт (наказ МОНУ № 1714 від 28.12.17 р), категорія В.

  Рекомендований до друку вченою радою Донбаської державної машинобудівної академії (протокол № 7 від 27.02.2020 р).

  У збірнику вміщено статті різних напрямків процесів і машин обробки матеріалів тиском, підготовлені професорсько-викладацьким складом, науковими співробітниками, аспірантами, здобувачами, фахівцями. Збірник призначений для наукових і інженерних працівників, аспірантів і студентів.

 • Обробка матеріалів тиском
  № 2(49) (2019)

  Збірник «ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ ТИСКОМ» включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук для опублікування результатів дисертаційних робіт (наказ МОНУ № 1714 від 28.12.17 р), категорія В.

  Рекомендований до друку вченою радою Донбаської державної машинобудівної академії (протокол № 4 від 28.11.2019 р).

  У збірнику вміщено статті різних напрямків процесів і машин обробки матеріалів тиском, підготовлені професорсько-викладацьким складом, науковими співробітниками, аспірантами, здобувачами, фахівцями. Збірник призначений для наукових і інженерних працівників, аспірантів і студентів.

 • Обробка матеріалів тиском
  № 1(48) (2019)

  Збірник «ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ ТИСКОМ» включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук для опублікування результатів дисертаційних робіт (наказ МОНУ № 1714 від 28.12.17 р), категорія В.

  Рекомендований до друку вченою радою Донбаської державної машинобудівної академії (протокол № 10 від 28.03.2019 р).

  У збірнику вміщено статті різних напрямків процесів і машин обробки матеріалів тиском, підготовлені професорсько-викладацьким складом, науковими співробітниками, аспірантами, здобувачами, фахівцями. Збірник призначений для наукових і інженерних працівників, аспірантів і студентів.