Сучасний підхід до оцінки технології обробки листових деталей тиском. Oбробка матеріалів тиском

  • M. E. Taranenko Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (НАКУ «ХАІ»), м. Харків https://orcid.org/0000-0003-4126-0979
Ключові слова: якість, листові деталі, кваліметрія, дослідні та статистичні дані, ієрархічна сукупність властивостей, функціонально-орієнтований підхід.

Анотація

Тараненко М. Є. Сучасний підхід до оцінки технології обробки листових деталей тиском. Oбробка матеріалів тиском. 2020. № 1 (50). С. 165-172.

Запропоновано метод оцінювання якості листових деталей на етапах підготовки виробництва та закінченні техпроцесу, а також функціональні залежності показників якості та геометричних розмірів деталей.

Запропоновано метод кількісної оцінки складності форми в плані деталі, заснованої на методиках планіметрії. Можна спостерігати кореляцію отриманих значень з дослідним значенням трудомісткості виготовлення для круглих в плані деталей і деталей складної форми. Для комплексної оцінки складності форми деталі запропоновано використовувати систему координат з осями: співвідношення площ в плані, співвідношення сторін деталі і ступінь неплощинності фланця. Комплексна оцінка складності визначається як модуль вектору з проекціями на ці осі.

Для оцінки складності форми коробчастої деталі запропоновано використовувати значення місцевого коефіцієнта витяжки, який корелюється з дослідним значенням умовної шкалою показника якості по глибині деталі.

Це дозволяє обирати показники якості на етапі проектування. Для етапу виготовлення обрано ієрархічну сукупність властивостей для оцінювання якості продукції, що виробляється. Показано, що для підвищення якості виробництва, яка визначає його конкурентоздатність, треба користуватися методологією функціонально-орієнтованих технологій. Наведено підстави для використання такої методології.

Біографія автора

M. E. Taranenko, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (НАКУ «ХАІ»), м. Харків

д-р техн. наук, професор

Посилання

Naizabekov A.V., Talmazon V.A., Schmidt N.Yu. Qualimetry in metal pressure processing. Almaty. RIK UiML. 2005. 134 p. (in Russian).

Kovtun I., Mazorenko D. I., Pastukhov V. I., Jolis P. A. Agrovalimetry. Xarkiv: RVP "Original". 2000. 314 p. (in Russian).

Burdakov V.D. Vehicle qualimetry. Methodology for assessing the effectiveness of use. Moscow: Publishing house of standards. 1990. 166 p. (in Russian).

Taranenko M.E. Qualimetry in sheet stamping. Kharkоv: Nat. Aerospace Un-ty “KhAI”. 2015. 133 p. (in Russian).

Taranenko M.E., Romantsov A.V. Quality engineering (technoquality). Nat. Aerospace Un-ty “KhAI”. 2008. 129 p. (in Russian).

Taranenko M.E. Electrohydraulic stamping: theory, equipment, technical processes. Nat. Aerospace. Un-ty “KhAI”. 2011. 272 p. (in Russian).

Mikhailov A.N. Functional-oriented technologies of mechanical engineering. Bulletin of TulSU. Ser. Instrumental and metrological systems. Issue 2. Proceedings of the International Jubilee Scientific and Technical. conf. “Problems of forming parts during cutting”. Tula: TulSU, 2006, pp. 24–32. (in Russian).

Опубліковано
2020-03-31
Розділ
РОЗДІЛ II ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ТИСКОМ У МАШИНОБУДУВАННІ