Поточний номер

№ 1(50) (2020): Обробка матеріалів тиском

Збірник «ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ ТИСКОМ» включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук для опублікування результатів дисертаційних робіт (наказ МОНУ № 1714 від 28.12.17 р), категорія В.

Рекомендований до друку вченою радою Донбаської державної машинобудівної академії (протокол № 7 від 27.02.2020 р).

У збірнику вміщено статті різних напрямків процесів і машин обробки матеріалів тиском, підготовлені професорсько-викладацьким складом, науковими співробітниками, аспірантами, здобувачами, фахівцями. Збірник призначений для наукових і інженерних працівників, аспірантів і студентів.

Опубліковано: 2020-03-30

Весь випуск

РОЗДІЛ I МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ ТИСКОМ

РОЗДІЛ II ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ТИСКОМ У МАШИНОБУДУВАННІ

РОЗДІЛ III ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ТИСКОМ У МЕТАЛУРГІЇ

Переглянути всі випуски

Засновник: Донбаська державна машинобудівна академія

Рік заснування: 2008 р. (Видання є продовженням науково-технічного збірника "Удосконалення процесів и обладнання обробки тиском в металургії и машинобудуванні"))

Проблематика: висвітлення новітньої наукової та практичної інформації, отриманої в ході досліджень і промислового впровадження розробок Академії, в області процесів і машин обробки тиском

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13770-2744Р от 17.03.2008

ISSN: 2076-2151

Реєстрація у МОН України: перереєстровано (наказ МОН України №320 від 07.04.2022 р.), Додаток Б.

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 1-3 раза в год

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька