Оцінка деформуємості металу при холодному формоутворенні внутрішніх шліцьових поверхонь

  • V. A. Ogorodnikov Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), м. Вінниця https://orcid.org/0000-0002-0392-8897
  • I. Yu. Kyrytsia Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), м. Вінниця
Ключові слова: холодне пластичне деформування, напружено-деформований стан, деформуємість металу, використаний ресурс пластичності, шліцьові поверхні.

Анотація

Огородніков В. А., Кириця І. Ю. Оцінка деформуємості металу при холодному формоутворенні внутрішніх шліцьових поверхонь. Oбробка матеріалів тиском. 2020. № 1 (50). C. 136-146.

Оцінка деформуємості заготовок в процесах обробки тиском базується на феноменологічній теорії деформуємості, перевага якої перед іншими теоріями руйнування полягає в тому, що вона враховує вплив історії навантаження на інтенсивність накопичення пошкоджень. В основі сучасної теорії деформуємості лежить гіпотеза про залежність пластичності від схеми напруженого стану, яка описується діаграмою пластичності. Теорія деформуємості дозволяє також одержати кількісну оцінку впливу параметрів технологічного процесу на ймовірність руйнування і, на основі цього, раціонально використати резерви пластичності.

В роботі вивчено процес формування внутрішніх шліцьових поверхонь в глухих отворах методом холодного пластичного деформування (ХПД). Показана доцільність дослідження механіки процесу формоутворення шліцьових заготовок. Отримано розподілення твердості в меридіональному перерізі заготовок, що дозволило підготувати вихідну інформацію для розрахунку напружено-деформованого стану (НДС) з урахуванням зміцнення матеріалу.

Вивчено напружено-деформований стан (НДС) і оцінена деформуємість металу при формуванні внутрішніх шліцьових поверхонь в глухих отворах методом холодного пластичного деформування (ХПД). Для розрахунку напруженого стану застосовувався експериментально-розрахунковий метод, який поєднує в собі метод твердості і інженерний метод. Отримано розподілення компонент тензора напружень і показника напруженого стану. Оцінено використаний ресурс пластичності при формуванні внутрішніх шліцьових поверхонь в глухих отворах методом ХПД.

Біографії авторів

V. A. Ogorodnikov, Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), м. Вінниця

д-р техн. наук, проф.

I. Yu. Kyrytsia, Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), м. Вінниця

канд. техн. наук, доц.

Посилання

Danilov V.A, Danilov A.A. Analysis and implementation of methods for controlling the macrogeometry of complex polyhedral surfaces during cutting. Bulletin of Polotsk State University. Series B. Industry. 2015. 11, pp. 2–9. (in Russian).

Ambrosimov S.K., Gribkov R.V. Deforming-cutting broaching with displacement of cutting edges relative to the cutting surface. Bulletin of Lipetsk State Technical University. 2019. 2 (40), pp. 41–46. (in Russian).

Katsev P.G. Broaching processing. Handbook. Moscow: Mechanical Engineering. 1986. 272 p. (in Russian).

Danilov V.A., Danilov A.A. Topology control of non-circular surfaces processed according to incomplete shaping schemes. Bulletin of Polotsk State University. Series B. Industry. 2015. 4, pp. 2–9. (in Russian).

Olifirenko M.I. Progressive gear shaping processes. Kiev: Technique. 1988. 190 p. (in Russian).

Atroshenko A.P., Fedorov V.I. Hot stamping of hard-to-form materials. Leningrad: Mechanical Engineering. 1979. 287 p. (in Russian).

Rosenberg O.A., Trachenko B.P. Forming of spline holes in tubular blanks by cold plastic deformation. Technology and organization of production. 1991. 2, pp. 20–23. (in Russian).

Sheikin S.E., Studenets S.F., Melnichenko V.V., Melnichenko J.V. Technology of restoration of cardan shafts with application of gradient deformation strengthening. High technologies in mechanical engineering. Kharkiv: NTU "KhPI". 2016. 1 (26), pp. 118–125. (in Ukrainian).

Rosenberg O.A., Studenets S.F., Melnichenko V.V., Kyrytsia I.Yu. Deformability of metal during the formation of internal spline surfaces in blind holes by cold plastic deformation (Communication 1). Herald of DSEA. Kramatorsk 2007. 1 (7), pp. 117–120. (in Russian).

Ogorodnikov V.A., Savchinsky I.G., Nakhaichuk O.V. Stress - deformed state during the formation of an internal spline profile by the method of compression on a mandrel. Heavy engineering. 2004. 12, pp. 31–33. (in Russian).

Ogorodnikov V.A., Kyrytsia I.Yu., Perlov V.E. Mechanics of cold plastic deformation of axisymmetric workpieces with a blind opening: monograph. Vinnitsa: VNTU. 2015. 164 p. (in Ukrainian).

Kyrytsia I.Yu. Features of calculation of the used resource of plasticity at cold formation of internal slotted surfaces in blind apertures. Bulletin of KhNU. Khmelnytskyi. 2015. 5, pp. 119–122. (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-03-31
Розділ
РОЗДІЛ II ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ТИСКОМ У МАШИНОБУДУВАННІ