Вплив швидкості робочого інструменту на тепловий ефект при холодному видавлюванні порожнистих виробів з роздачею

  • V. N. Hornostai Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»), м. Київ
  • S. V. Sitnik Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»), м. Київ
  • D. I. Kisil Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»), м. Київ
Ключові слова: холодне зворотне видавлювання з роздачою, силові режими, температура заготовки, кінцевий виріб, швидкість пуансону, швидкість матриці, відносна швидкість.

Анотація

Горностай В. М., Ситник С. В., Кисіль Д. І. Вплив швидкості робочого інструменту на тепловий ефект при холодному видавлюванні порожнистих виробів з роздачею. Oбробка матеріалів тиском. 2020. № 1 (50). С. 119-124.

Здійснено аналітичний огляд публікацій в яких розглядаються процеси зворотного холодного видавлювання порожнистих виробів з роздачою. Оскільки використання  схеми видавлювання з рухомою матрицею (напрям руху матриці співпадає з напрямом руху пуансона)  дозволяє знизити питомі напруження до 30% але відсутні данні по співвідношенню швидкостей руху матриці та пуансону обираємо для дослідження цей напрям. Основними напрямками досліджень для цієї схеми було обрано визначення закономірностей впливу швидкості переміщення матриці та пуансону. В статті наведено результати проведених чисельних експериментів з використанням методу скінченних елементів в програмному комплексі DEFORM 3D з дослідження процесу холодного зворотного видавлювання порожнистих виробів з роздачою. Теоретичним шляхом визначено силові режими та отримані закономірності розподілу температури в об’ємі заготовки. Визначено теоретичним шляхом залежність максимальної температури від швидкості робочого інструменту (пуансону та матриці), розглянуто вплив співвідношення швидкостей пуансону та матриці на температуру заготовки. Встановлено що збільшення швидкості пуансону призводить до значного зростання температури кінцевого виробу, матеріал інтенсивно витікає в стінку виробу.

Біографії авторів

V. N. Hornostai, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»), м. Київ

канд. техн. наук, доцент

S. V. Sitnik, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»), м. Київ

студент

D. I. Kisil, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»), м. Київ

студент

Посилання

Cold Stamping: Handbook. Ed. G.A. Navrocky. Moscow: Mechanical Engineering, 1973. 496 p.

(in Russian).

Forging and stamping: Handbook. In 4 vols. v. 3. Cold forging. Ed. G. A. Navrocky. Moscow: Mechanical Engineering, 1987. 384 p. (in Russian).

Aliieva L.I., Chuchin O.V., Gnezdilov P.V. Methods for reducing deformation forces during cold extrusion. Bulletin of KhNTU. 2016. 1 (56), pp. 18-25. (in Russian).

Aliiev I.S., Chuchin O.V., Nosakov A.A. Technological processes of extrusion with. Improving the processes and equipment of working by pressure in mechanical engineering and metallurgy. Kramatorsk: DSEA. 2003, pp. 328-334. (in Russian).

Potyatnik A.M., Gornostay V.M., Sabol S.F. Analysis of the inflow of parameters in the process of cold vomiting of empty parts with distribution. Bulletin of NTU "KhPI". Kharkiv. 2017. 37 (1259), pp. 66-71. (in Ukrainian).

Tretyakov A.V., Zyuzin V.I. Mechanical properties of metals and alloys during pressure treatment. Moscow: Metallurgy. 1973. 224 p. (in Russian).

Deform-3D – a powerful system for modeling technological processes DOI: http://www.tesis.com.ru/software/deform (in Russian).

Gornostay V.M., Sabol S.F., Potyatnik A.M. Ermine VM Thermal effect in cold weather of empty virobes. Bulletin of NTU “KhPI”. Kharkiv. 2016. 30 (1202), pp. 26–32. (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-03-31
Розділ
РОЗДІЛ II ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ТИСКОМ У МАШИНОБУДУВАННІ