Моделювання напруженого стану в процесах вісесиметричного пластичного деформування із врахуванням карти матеріалу

  • О. V. Grushko Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), м. Вінниця https://orcid.org/0000-0001-5551-375X
  • O. V. Gutsalyuk Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), м. Вінниця https://orcid.org/0000-0002-9557-7755
Ключові слова: моделювання, редукування, деформації, деформування, порошковий сплав, напружений стан.

Анотація

Грушко О. В., Гуцалюк О. В.  Моделювання напруженого стану в процесах вісесиметричного пластичного деформування із врахуванням карти матеріалу. Oбробка матеріалів тиском. 2020. № 1 (50). C. 18-23.

Результати моделювання проаналізовано з врахуванням умови, що на  кінематику досліджуваного процесу не впливають властивості реологічно подібних матеріалів. Дослідження показали, що механіці процесу редукування притаманні три ділянки по довжині. Використання регресійного аналізу сприяло отриманню залежностей, які дозволяють розрахувати величини деформацій в небезпечних зонах залежно від відносного натягу та кута нахилу робочого інструменту. При цьому поява бракувальних ознак спостерігається на вісі симетрії заготовки зі сторони прикладення зовнішніх зусиль. Водночас, причиною являється наявність розтягувальних напружень на даній ділянці заготовки. У статті наведено епюри контактних напружень, а також результати розрахунку значень максимальних контактних напружень. Розрахунки проводились для інструменту з кутом нахилу робочої поверхні 70 та різних обтисків. Аналіз отриманих даних дозволяє підбирати раціональні параметри інструменту та умови змащення. Отримано залежності перерахунку компонентів тензора напружень, контактних напружень для матеріалів з подібною реологією, що розширює область застосування отриманих результатів для розрахунку технологічних параметрів процесу редукування заготовки з різних конструкційних матеріалів.

Біографії авторів

О. V. Grushko, Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), м. Вінниця

д-р техн. наук, професор

O. V. Gutsalyuk, Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), м. Вінниця

канд. техн. наук, наук. співробітник

Посилання

Zaides S.A., Isaev A.N. Technological mechanics of axisimetric deformation. Irkutsk: Publishing house of ISTU. 2007, 432 p. (in Russian).

Grushko O.V., Gutsalyuk O.V., Andreev I.V., Melnichenko V.V., Studenets S.F. Mechanical characteristics of alloys of the W-NI-Fe system. G.V. Karpenko Institute of Physics and Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine: Physico-chemical mechanics of materials. 2018, рр. 88–95. (in Ukrainian).

Grushko O.V., Gutsalyuk O.V. Modeling of the process of reduction of cylindrical workpieces with determination of the main parameters of the deformed state. Materials Working by Pressure. Kramatorsk: DSEA. 2016. 1 (42), рр. 57–62. (in Ukrainian).

Ogorodnikov V.A. Evaluation of the deformability of metals during pressure processing. Kyiv: Higher school. 1983, 175 p. (in Russian).

Del G.D. Technological mechanics. Moscow: Mechanical Engineering. 1978, 174 p. (in Russian).

Ilyushin A.A. Mechanics of a continuous medium. Moscow: Moscow State University. 1990, 310 p. (in Russian).

Grushko A.V. Method of equivalent estimation of power parameters of processes of plastic deformation. Bulletin of the National Technical University “KhPI”. 2012, 47, рp. 14–23. (in Russian).

Опубліковано
2020-03-31
Розділ
РОЗДІЛ I МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ ТИСКОМ