ISSN: 2076-2151

Засновник: Донбаська державна машинобудівна академія

Рік заснування: 2008 р. (Видання є продовженням науково-технічного збірника "Удосконалення процесів и обладнання обробки тиском в металургії и машинобудуванні"))

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13770-2744Р от 17.03.2008

Реєстрація у МОН України: перереєстровано (Приказ МОН України № 320 від 07.04.2022) (додаток 2)

Мова видання: українська, англійська, російська, німецька

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 1-3 раза в год

Тематична спрямованість наукового фахового видання - спеціальності, за якими видання публікує наукові праці:

131 – Прикладна механіка

132 – Матеріалознавство

136 – Металургія

 Галузь та проблематика

Збірник наукових праць (науковий журнал) «Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials Working by Pressure» публікує статті, що містять нові наукові результати щодо розробки та застосування методів теоретичного аналізу та комп'ютерного моделювання, способів та засобів експериментального дослідження та проектування новітніх технологій, оснащення та обладнання обробки матеріалів тиском у машинобудуванні, приладобудуванні та металургії.

Головна мета видання наукової збірки – поширення науково-технічної інформації про новітні досягнення, розробки та результати досліджень у галузі пластичного деформування металів та обробки матеріалів тиском.

Тематика статей охоплює розробку та застосування методів та засобів теоретичних та експериментальних досліджень, моделювання, алгоритмів проектування, створення новітніх технологій, оснащення та обладнання у галузі обробки матеріалів тиском.

Читацька аудиторія. Видання орієнтоване на наукових та педагогічних працівників, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів науково-дослідних інститутів, проектних організацій та промислових підприємств машинобудування та металургії, які займаються інженерним забезпеченням та проектуванням техніки та технологій обробки матеріалів тиском.

Основні завдання журналу полягають у:

  • надання представникам науково-технічної спільноти, викладачам, докторантам, аспірантам та студентам можливостей для публікації результатів своїх досліджень та розробок, а також їх вільного поширення;
  • розгляд найбільш актуальних та перспективних напрямів розвитку наукової галузі обробки матеріалів тиском;
  • забезпечення обміну думками серед науковців та дослідників у науковій сфері процесів та машин обробки тиском;
  • підтримка молодих вчених.

    Індексування у бібліографічних базах даних та онлайн бібліотеках:

    Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Google Scholar, Сross Ref.

 Історія журналу

У 1988 році вийшов у світ перший випуск збірника наукових праць нашої Академії (у 1988 році ДДМА мала назву «Краматорський індустріальний інститут») у галузі обробки металів тиском «Удосконалення процесів та машин обробки тиском у машинобудуванні та металургії». Ініціатором заснування журналу та його головним редактором був ректор інституту, заслужений працівник вищої школи України, доктор технічних наук, професор Лев Миколайович Соколов.

З 1998 до 2007 рр. журнал виходив 2 рази на рік під назвою «Удосконалення процесів та машин обробки тиском у машинобудуванні та металургії». Враховуючи високі вимоги до матеріалів, що друкуються на сторінках збірника, президія Вищої Атестаційної комісії України у 2001 році включила його до переліку професійних періодичних видань, в яких можуть публікуватися основні матеріали докторських та кандидатських дисертацій у галузі технічних наук.

Журнал здійснював інформаційну підтримку щорічної Міжнародної науково-технічної конференції «Досягнення та проблеми розвитку процесів та машин обробки тиском», яка стала проводитись на базі ДДМА у співдружності з промисловими гігантами ПАТ «НКМЗ» та ПАТ «ЕМСС», з ДонФТІ НАН України, а також з вузами країн СНД та Східної Європи. У зв'язку з істотним збільшенням надходження рукописів статей, у тому числі і від учених з інших міст України, а також з країн СНД та Європи, з січня 1998 року збірник отримав назву «Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials Working by Pressure» і став видаватися з періодичністю 4 номери на рік.

До редакційної колегії журналу входять відомі в галузі обробки тиском вчені, переважно доктори наук. Склад редакційної колегії постійно оновлюється. У нинішньому складі редколегії журналу семеро докторів наук за спеціальністю «Процеси та машини обробки тиском» є працівниками Академії. З моменту створення журналу редакційна колегія забезпечує незалежне рецензування рукописів статей.

У 2009 році журнал «Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials Working by Pressure» отримав міжнародний стандартний номер серійного видання ISSN для друкованої версії (ISSN 2076-2151).

Для популяризації, підвищення рейтингу та доступності при використанні веб-технологій з 2009 р. зміст та статті випусків збірника розміщуються в рубриці «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені Вернадського. Журнал входить до міжнародної наукометричної бази GoogleScholar, Сross Ref та реферується в українському реферативному журналі «Джерело».