Холодне витягування з потоншенням сталевих порожнистих виробів

  • A. V. Kalyuzhny Навчальний центр ITEA (IT Education Academy), м. Київ https://orcid.org/0000-0002-4526-6473
  • V. L. Kalyuzhny Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ»), м. Київ https://orcid.org/0000-0002-4904-8879
  • D. A. Kartamishev Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0003-3240-8919
Ключові слова: холодне штампування, витягування із потоншенням, порожнистий виріб, метод скінченних елементів, температурний розподіл, інтенсивність деформацій, зусилля деформування, питомі зусилля.

Анотація

Калюжний О. В., Калюжний В. Л., Картамишев Д. О. Холодне витягування з потоншенням сталевих порожнистих виробів. Oбробка матеріалів тиском. 2020. № 1 (50). C. 50-56.

Приведені результати моделювання методом скінченних елементів процесу холодного штампування порожнистого виробу з маловуглецевої сталі з інтенсивним пропрацюванням пластичною деформацією стінки для набуття необхідних механічних властивостей. Штампування складається з двох переходів. В якості вихідної заготовки використана конусна чашка з виступами на донній частині з боку порожнини і на нижньому торці. На першому переході витягуванням із потоншенням через три послідовно розташовані матриці отримується порожнистий напівфабрикат з циліндричною зовнішньою поверхнею ы стінкою змінної товщини по висоті. На другому переході витягуванням із потоншенням через одну матрицю і доштампуванням донної частини отримані кінцеві форма і розміри виробу з фланцем. Для вибору обладнання і проектування штампового оснащення на кожному переході встановлені залежності зусилля деформування від переміщення пуансонів, розподіл питомих зусиль на деформуючому інструменті. Пропрацювання структури металу холодною пластичною деформацією оцінене за величиною інтенсивності деформацій та ступеню використання ресурсу пластичності. Встановлені ступені деформації для здійснення витягування із потоншенням без руйнування в послідовно розташованих трьох матрицях. Приведені розподіли температури здеформованого металу при витягуванні на першому переході та витягуванні і доштампуванні на другому переході. Виявлені кінцеві форма і розміри виробу. По величині інтенсивності деформацій і використанням діаграми істинних напружень виконане прогнозування напруження текучості здеформованого металу по висоті стінки і в місці переходу стінки у донну частину.

Біографії авторів

A. V. Kalyuzhny, Навчальний центр ITEA (IT Education Academy), м. Київ

канд. техн. наук, доцент, директор

V. L. Kalyuzhny, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ»), м. Київ

д-р техн. наук, проф.

D. A. Kartamishev, Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ

aспірант

Посилання

Romanovsky V.P. Handbook of cold stamping. Leningrad: Mechanical Engineering. 1979. 520 p. (in Russian).

Forging and stamping. Handbook. In 4 t., T. 4. Sheet stamping. Ed. Matveev A.D. Moscow: Mechanical Engineering. 1987. 544 p. (in Russian).

Averkiyev A.Yu., Averkiyev Yu.A. Cold Stamping technology. Moscow: Mehanical Engineering, 1989. 304 p. (in Russian).

Popov Е.А., Kovalev V.G., Shubin I.N. Sheet metal stamping technology and automation. Moscow: Publisher MGTU named N. Baumana. 2003. 480 p. (in Russian).

Kaliuzhnyi A.V., Kaliuzhnyi V.L. Intensification of forming operations of sheet stamping. Kyiv: Cik Grup Ukraine. 2015. 292 p. (in Russian).

Kaliuzhnyi A.V., Sokolovska S.S. Determination of the parameters of extrusion with thinning of hollow blanks after extrusion with a profiled punch. Bulletin of the NTU “KhPI”. Kharkiv: NTU “KhPI”. 2017. №36(1257), pp. 21-28. (in Russian).

Опубліковано
2020-03-31
Розділ
РОЗДІЛ I МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ ТИСКОМ