Проектування процесів холодного видавлювання на основі енергетичних розрахункових модулей

  • N. S. Hrudkina Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ
  • L. I. Aliieva Донбаська державна машинобудівна академія (ДДMA), м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0002-5283-925X
  • K. V. Malii Донбаська державна машинобудівна академія (ДДMA), м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0002-9046-4268
Ключові слова: проектування процесів, холодне видавлювання, енергетичний метод, кінематичний модуль, формоутворення деталей.

Анотація

Грудкіна Н. С., Алієва Л. І., Малій Х. В. Проектування процесів холодного видавлювання на основі енергетичних розрахункових модулей. Oбробка матеріалів тиском. 2020. № 1 (50). - С. 125-129.

Розглянуто можливості енергетичного методу верхньої оцінки с точки зору використання розрахункових моделей при проектування процесів холодного видавлювання. Проведено класифікацію кінематичних модулів за різними параметрами та властивостями, що сприятиме їх більш раціональному використанню на етапі побудови розрахункових схем процесів. Відокремлено кінематичні модулі за жорсткістю комбінування із суміжними кінематичними модулями та можливістю варіювання (за формою кривої похилої межі або кутом нахилу) та розташуванням в межах розробленої розрахункової схеми. На основі проведених досліджень визначено особливості використання кінематичних модулів складної конфігурації в комбінації з різними суміжними модулями. Для процесу послідовного комбінованого радіально-прямого видавлювання врахована раціональність заміни прямокутного осьового модуля на трикутний з криволінійною межею. В подальшому рекомендовано використання даної заміни для процесів із переходом від прямого (в осьовій частині) до радіального видавлювання. На основі раніше виконаних досліджень процесу комбінованого радіально-зворотного видавлювання розроблено програмний модуль із можливістю вибору складових розрахункової схеми. Цей програмний продукт дозволяє прогнозувати формоутворення деталі, приведений тиск деформування із визначенням оптимальної швидкості витікання металу у вертикальному напрямку. Враховано рекомендації щодо вибору розрахункової схеми в залежності від осередку деформації та геометричних співвідношень даного процесу деформування. Таким чином, продемонстровано можливості використання моделей на основі енергетичного методу при проектуванні процесів холодного видавлювання. Це сприятиме визначенню оптимальних параметрів конфігурації інструмента та розробці відповідних конструкторсько-технологічних рекомендацій.

Біографії авторів

N. S. Hrudkina, Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ

канд. техн. наук, докторант

L. I. Aliieva, Донбаська державна машинобудівна академія (ДДMA), м. Краматорськ

д-р техн. наук, доцент

K. V. Malii, Донбаська державна машинобудівна академія (ДДMA), м. Краматорськ

канд. техн. наук, ст. викл.

Посилання

Bhaduri A. Extrusion. In: Mechanical Properties and Working of Metals and Alloys. Springer Series in Materials Science. 2018, 264, pp. 599-646. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-7209-3_13

Farhoumand A., Ebrahimi R. Analysis of forward–backward-radial extrusion process. Materials and Design. 2009, 30, 6. pp. 2152–2157. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2008.08.025

Noh J., Hwang B.B., Le H.Y. Influence of Punch Face Angle and Reduction on Flow Mode in Backward and Combined Radial Backward Extrusion Process. Metals and Materials International. 2015, 21, 6, pp.1091–1100. DOI: https://doi.org/10.1007/s12540-015-5276-y

Jafarzadeh H., Zadshakoyan M., Sobbouhi E. Abdi. Numerical studies of some important design factors in radial–forward extrusion process. Materials and Manufacturing Processes. 2010, 25, pp. 857–863. DOI: https://doi.org/10.1080/10426910903536741

Choi H.J, Choi J.H., Hwang B.B. The forming characteristics of radial-backward extrusion. J Mater Process Technol. 2001, 113, pp. 141–147. DOI: https://doi.org/10.1016/S0924-0136(01)00703-8

Stepanskiy L.G. Calculations of metal forming processes. Moscow: Mechanical Engineering. 1979, 215 p. (in Russian).

Chudakov P.D. About calculating the power of plastic deformation. Proceedings of universities. Mechanical engineering. 1979, 7, pp. 146–148. (in Russian).

Aliieva L.I, Grudkina N.S. The design features of cold forging process based on development modular approach in the upper bound method. Bulletin of NTU “KhPI”. Kharkov. 2015, 24 (1133), pp. 21–32. (in Russian).

Hrudkina N. , Aliieva L., Markov O., Kartamyshev D., Shevtsov S., Kuznetsov M. Modeling the process of radial-direct extrusion with expansion using a triangular kinematic module. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020, 3/1 (105), pp. 17–22. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.203989

Pat. 138662 Ukraine. B21K 21/00, The method of combined extrusion of hollow parts. Aliieva L.I., Aliiev I.S., Grudkina N.S., Levchenko V.M., Malii Kh.V. 2019.

Hrudkina N., Aliieva L., Markov O., Marchenko I., Shapoval A., Abhari P., Kordenko M. Predicting the shape formation of hollow parts with a flange in the process of combined radial-reverse extrusion. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020, 4/1 (106), pp. 55-62. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.203988

Опубліковано
2020-03-31
Розділ
РОЗДІЛ II ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ТИСКОМ У МАШИНОБУДУВАННІ