Вплив форми штампованих листових деталей на їх пружнення і усунення його при імпульсному електрогідравлічному калібруванні

  • N. V. Starkov Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України (ІІПТ), м. Миколаїв
Ключові слова: електрогідравлічний, калібрування, пружнення, напруження, форма, деталь, релаксація, міцність.

Анотація

Старков М. В. Вплив форми штампованих листових деталей на їх пружнення і усунення його при імпульсному електрогідравлічному калібруванні. Oбробка матеріалів тиском. 2020. № 1 (50). С. 169-164

Високоміцні сталі з межею міцності 800 - 1100 МПа в останні роки стали предметом дослідження як підприємств, що їх використовують, так і наукових установ, які вивчають їх властивості в технологічних процесах листового штампування. Ці стали поряд з високою міцністю, відповідають вимогам високого рівня пластичності, технологічності при виконанні складальних операцій і ін. вимогам.

Висока міцність і значне деформаційне зміцнення призводять до відхилення розмірів штампованих деталей в порівнянні з розмірами заданими інструментом. Це наслідок дії пружних напружень, які нерівномірно розподілені по товщині заготівки після зняття деформуючий навантаження, Таке пружнення характерно для деталей у формі прямолінійного або вигнутого жолоба; у вигляді відкритого складного профілю та ін. схожих деталей. Пружнення відсутнє повністю, або дуже незначне у деталей в формі тіла обертання або коробчастої форми із замкнутим контуром з фланцем або без нього.

Процес імпульсної електрогідравлічного (ЕГ) калібрування деталей є найбільш ефективним для усунення пружнення деталей після штампування на механічних пресах. При цьому ЕГ калібрування деталей з високоміцних сталей повинно виконуватися з попереднім створенням в них напружень, близьких до межі текучості металу. Це дозволяє більш повно використовувати процес релаксації напружень, при якому пружні деформації металу переходять у пластичні.

Біографія автора

N. V. Starkov, Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України (ІІПТ), м. Миколаїв

науковий співробітник

Посилання

Advanced High-Strength SteelsApplication Guidelines,Version 5.0, May 2014.

Konieczny A. Advanced High Strength Steels – Formability. Great Designs in Steel Seminar, February 2003, American Iron and Steel Institute.

Popov E. A. Fundamentals of the theory of sheet stamping. Moscow: Mechanical Engineering, 1977. 280p.

Romanovsky V.P. Reference book on cold stamping. Leningrad: Mechanical Engineering, 1979. 520 p.

Golovashchenko S. F. Expansion of technological capabilities of sheet stamping processes by applying impulse forming methods. IPMSS: Proceedings of the VIII International Scientific Conference (17–21 August 2009). Nikolaev, 2009. P. 49–51.

Taranenko M.E. Method of reducing warpage of stamped parts. Materials working by pressure. Kramatorsk: DSEA. 2018, No. 1 (46), pp. 100–104.

Mazurovsky, B. Ya. Electrohydraulic effect in sheet stamping. Kyiv: Naukova Dumka, 1983. 192 p.

Starkov N.V., Strelkovskaya L.I. Experimental study of the plasticity of aluminum alloy 2024-T4 during pulsed electrohydraulic stamping. Materials working by pressure. Kramatorsk: DSEA. 2019, No. 1 (48), pp. 82–87.

Опубліковано
2021-07-08
Розділ
РОЗДІЛ II ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ТИСКОМ У МАШИНОБУДУВАННІ