Удосконалення та апробація методології керування якістю листового металопрокату

  • O. H. Kurpe Tовариство з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ», м. Маріуполь https://orcid.org/0000-0003-2039-7239
  • V. V. Kukhar Приазовський державний технічний університет (ПДТУ), м. Маріуполь https://orcid.org/0000-0002-4863-7233
  • A. H. Prysiazhnyi Приазовський державний технічний університет (ПДТУ), м. Маріуполь http://orcid.org/0000-0001-8062-075X
Ключові слова: система якості, листовий прокат, технологічні параметри, показники якості, статистична обробка.

Анотація

Курпе О. Г., Кухар В. В., Присяжний А. Г. Удосконалення та апробація методології керування якістю листового металопрокату. Oбробка матеріалів тиском. 2020. № 1 (50). C. 228-235.

Виконаний аналіз сучасних підходів до підвищення показників якості продукції. Показано, що стосовно до металургійних підприємств України актуальним є подальше вдосконалення підходів до керування якістю продукції та їх системне використання на всіх процесних ділянках виробництва.

У роботі запропонована методологія керування якістю продукції, яка ґрунтується на поєднанні систем якості ISO і ощадливого виробництва Lean та включає встановлення, визначення значень технологічних параметрів, які впливають на якість продукції, їх контроль, накопичення, обробку та механізми покращення.

Оцінка ефективності запропонованої Методології виконана для умов прокатки на стані 3600 МК «Азовсталь» товстих листів завтовшки 14 мм зі сталі категорії міцності К60 по показниках фізико-механічних властивостей (ФМВ) металу. Статистична обробка даних базового технологічного процесу показала його помилковість через те, що застосування технології прискореного охолодження не забезпечило отримання необхідних показників ФМВ прокату. На основі методології керування якістю продукції, запропонованої в роботі, були встановлені рівні технологічних параметрів прокатки, необхідні для отримання стабільних показників якості товстих листів. У результаті стало можливим отримувати показники ФМВ прокату відповідно до вимог, встановлених нормативними документами. При цьому зменшилося стандартне відхилення по таких показниках ФМВ товстих листів, як границя текучості, тимчасовий опір та відносне подовження, на 44 %, 31 % та 46 % відповідно. Це свідчить про підвищення стабільності технологічного процесу та ефективність запропонованої Методології.     

Біографії авторів

O. H. Kurpe, Tовариство з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ», м. Маріуполь

канд. техн. наук, головний експерт 

V. V. Kukhar, Приазовський державний технічний університет (ПДТУ), м. Маріуполь

д-р техн. наук, проф., зав. кафедрою

A. H. Prysiazhnyi, Приазовський державний технічний університет (ПДТУ), м. Маріуполь

канд. техн. наук, доц. 

Посилання

Minaev A.A., Smirnov A.N., Leirikh I.V. Metal products: certification, marking, packaging: textbook. allowance. Donetsk: Nord-Press. 2006. 291 p. (in Russian).

Shingo S. Study of the Toyota production system from the point of view of production organization. Moscow: Institute for Comprehensive Strategic Studies. 2010. 312 p. (in Russian).

Ono T. Toyota Production System. Moving away from mass production. Moscow: Institute for Complex Strategic Studies. 2013. 208 p. (in Russian).

DSTU ISO 9000: 2015. (ISO 9001: 2015, IDT). Quality management systems. The main provisions and vocabulary of terms. 2016. (in Ukrainian).

DSTU ISO 9001: 2015. (ISO 9001: 2015, IDT). Quality management systems. Requirements. 2016. (in Ukrainian).

Vorobyova N.P. Benchmarking as an instrument for advancing the competitiveness of organization. Problems of innovation and investment development. 2018. 14, pp. 13–20. (in Ukrainian).

Nayzabekov A.B., Talmazan V.A., Schmidt N.Yu. Qualimetry in the processing of metals by pressure: textbook. allowance. Almaty: RIK on UiML, 2005. 134 p. (in Russian).

Ostapenko A.L. Production of rental: textbook. manual in 3 volumes: 3. 1: Informational and methodological support for the design of technology and equipment for sheet and strip hot rolling mills. Moscow: Teplotekhnik. 2007. 344 p. (in Russian).

Kobzar A.I. Applied Mathematical Statistics. For engineers and scientists. Moscow: FIZMATLIT, 2006. 816 p. (in Russian).

Vukolov E.A. Fundamentals of statistical analysis. Practical work on statistical methods and operation research using the STATISTICA and EXCEL packages: textbook. allowance. 2nd ed., Rev. and add. Moscow: FORUM, 2008. 464 p. (in Russian).

DSTU ISO 8258- 2001. (ISO 8258: 1991, IDT). Statistical control. Shewharts control picture. 2003. (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-03-31
Розділ
РОЗДІЛ III ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ТИСКОМ У МЕТАЛУРГІЇ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##