Побудова діаграм пластичності з урахуванням механіки локалізації деформацій при одноосьовому розтягуванні

  • V. A. Ogorodnikov Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), м. Вінниця https://orcid.org/0000-0002-0392-8897
  • S. I. Sukhorukov Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), м. Вінниця
  • T. F. Arkhipova Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), м. Вінниця
Ключові слова: одноосний розтяг, шейкоутворення, показник напруженого стану, градієнт деформацій, руйнування, гранична деформація, історія деформування.

Анотація

Огородніков В. А., Сухоруков С. І., Архипова Т. Ф. Побудова діаграм пластичності з урахуванням механіки локалізації деформацій при одноосьовому розтягуванні. Oбробка матеріалів тиском. 2020. № 1 (50). С. 147-153.

Розглянуто діаграми пластичності, які використовуються в феноменологических критеріях деформовності металів без руйнування в якості характеристик матеріалу. Діаграми пластичності отримують експериментально, шляхом випробування матеріалів на розтяг, кручення, стиснення і інших видах випробувань з подальшою апроксимацією. При випробуваннях в умовах одноосного розтягу руйнування часто передує локалізація деформацій у вигляді утворення "шийки". В цьому випадку напружений стан в шийці стає об'ємним і виникають проблеми розрахунках. Виникає необхідність врахування при розрахунку як показників напруженого стану, так і накопиченої інтенсивності деформацій до моменту руйнування.

У роботі розглядаються питання, пов'язані з механікою розвитку шейкоутворення в умовах розтягування. Виконано аналіз впливу різних чинників, а саме схеми напруженого стану, градієнта деформації та історії деформування на величину граничної інтенсивності деформацій.

Розроблено методику розрахунку граничних деформацій при побудові діаграм пластичності в умовах локалізації деформацій при одноосьовому зростаючому впливі. «Аномальне» підвищення пластичності при зростанні показника напруженого стану пояснюється впливом трьох чинників: градієнта деформації, історії деформування і третього інваріанта тензора напруги.

Діаграма пластичності стали Ст. 3 демонструє кількісне вплив трьох чинників на величину граничної деформації в розтягнутому до руйнування зразку. Сумарне значення завищення граничної деформації становить 35 %.

Біографії авторів

V. A. Ogorodnikov, Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), м. Вінниця

д-р техн. наук, проф.

S. I. Sukhorukov, Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), м. Вінниця

канд. техн. наук, доц.

T. F. Arkhipova, Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), м. Вінниця

канд. техн. наук, доц.

Посилання

Ogorodnikov V.A., Derevenko I.A., Poberezhny M.I. Maps of materials in the processes of processing materials by pressure. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "KPI". Series "Mechanical Engineering". 2011. No. 62. 88-91. (in Russian).

Ogorodnikov V.A., Alieva L.I., Kozhushany V.M., Derevenko I.A. Parameters of the model forming the map of the material in the pressure processing. Materials working by pressure. Kramatorsk: DSMA, 2011. No. 1 (26). S. 91–98. (in Russian).

Ogorodnikov V.A., Alieva L.I., Derevenko I.A. Parameters of the stress state of plasticity diagrams. Materials working by pressure. Kramatorsk: DSMA. 2011. No. 4 (29). S. 10-18. (in Russian).

Del G.D., Ogorodnikov V.A., Spiridonov L.K. Plasticity of Metal Subjected to Complex [Article plastichnost' metalla pri slozhnom nagruzhenii]. Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mashinostr. 1974. № 12. P. 22–26.

Ogorodnikov V.A. Deformability and destruction of metals in plastic form change. Kyiv: UMK VO. 1989. 152 p. (in Russian).

Ogorodnikov V.A., Sivak I.O. Dependence of plasticity of metals on the gradient of plastic deformations. Izv. Academy of Sciences of the USSR. Metals. 1978. No. 6. P. 169–174. (in Russian).

Del G.D. Technological mechanics. Moscow: Mechanical Engineering. 1978. 174 p. (in Russian).

Skudnov V.A. Limit plastic deformations of metals. Moscow: Metallurgy, 1989. 176 p. (in Russian).

Ogorodnikov V.A., Kiritsa I.Y., Perlov V.E. Mechanics of cold plastic deformation of axisymmetric blanks with a blind hole: a monograph. Vinnytsia: VNTU. 2015. 164 p. (in Ukrainian).

Malinin N.N. Applied theory of plasticity and creep. Moscow: Mechanical Engineering, 1975. 400 p. (in Russian).

Опубліковано
2020-03-31
Розділ
РОЗДІЛ II ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ТИСКОМ У МАШИНОБУДУВАННІ