Перспективні технології заготівельного виробництва та обладнання для їх реалізації

  • S. G. Karnaukh Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0003-2878-4065
Ключові слова: розділення прокату; ломка згином; відрізка зсувом; клиношарнірний привод; гідропружний привод; якість; енергія; потужність; коефіцієнт корисної дії.

Анотація

Карнаух С. Г. Перспективні технології заготівельного виробництва та обладнання для їх реалізації // Обробка матеріалів тиском. – 2019. – № 2 (49). - С. 202-211.

Запропоновано новий спосіб розділення сортового прокату (труб), в якому потенційна енергія деформації деталей і приводу обладнання витрачається на здійснення корисної роботи – нанесення концентратора напружень за один робочий хід. Обладнання статичної дії працює в динамічному режимі, що забезпечує високу якість отриманих заготовок. Можливість попереднього статичного навантаження, у сполученні з високою швидкістю деформування, дозволяє створити у прокаті схему напруженого стану, яка забезпечує необхідну геометричну точність і якість заготовок. Розроблено спосіб ломки прокату, в якому зона напружень розтягу збільшується за рахунок зони напружень стиску, що створює метод навантаження, якому органічно властивий однорідний напружений стан. Це дозволяє стабілізувати траєкторію тріщини та підвищити якість заготовок, що поділяються. Запропоновано спосіб гідродинамічної ломки прокату, в якому в зоні концентраторів напружень утворюється складний напружений стан, що приводить до поділу труби на мірні заготовки (множинна ломка). Спільний вплив на заготовку гідродинамічного тиску і поздовжньої хвилі стиску дозволяє знизити величину тиску в робочій камері, спростити конструкцію вузлів ущільнення, що підвищує надійність роботи установки. Запропонована конструкція обладнання, в якому спільне застосування клиношарнірного і гідропружного приводів дозволяє усунути заклинювання і знизити необхідну потужність приводу. Це стало можливим тому, що в момент розділення сила з боку клиношарнірного механізму з увігнутим клином максимальна і далі зменшується по ходу клина. При цьому зменшується величина шкідливої енергії розвантаження обладнання. Підвищується коефіцієнт корисної дії та надійність роботи обладнання. Застосування статико-динамічного навантаження дозволяє підвищити якість заготовок, що поділяються, за рахунок створення у прокаті оптимальної схеми напруженого стану.

Біографія автора

S. G. Karnaukh, Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ

канд. техн. наук, доц., зав. каф.

Посилання

Veselovsky 1.S. Material cutting. Moscow: Mechanical Engineering. 1973, 360 p. (in Russian).

Finkel V.M., Golovin Yu.I., Rodyukov G.B. Cold breaking of rolled metal. Moscow: Metallurgy. 1982, 192 p. (in Russian).

Solovtsov S.S. Non-waste cutting of long products in stamps. Moscow: Mechanical Engineering. 1985, 176 p. (in Russian).

Roganov L.L., Karnaukh S.G., Karnaukh D.S. Analysis of technologies and equipment for separating pipes into measured billets. Message 1. Material Working by Pressure. Kramatorsk: DSEA. 2013, 1 (34), pp. 120-128. (in Russian).

Roganov L.L., Karnaukh S.G., Karnaukh D.S. Development of new equipment and tool designs for dividing pipes into measured billets. Communication 2. Material Working by Pressure. Kramatorsk: DSEA. 2013, 2 (35), pp. 147-153. (in Russian).

Karnaukh S.G., Karnaukh D.S., Chosta N.V. Method for breaking pipes. Patent Ukraine 107698. 2016. (in Ukrainian).

Karnaukh S.G. Improvement of non–waste methods of separation of long products and equipment for producing high–quality billets: monograph. Kramatorsk: DGMA. 2010, 196 p. (in Russian).

Karnaukh S.G., Karnaukh D.S. A method of dividing the rental. Patent Ukraine 116199. 2017. (in Ukrainian).

Karnaukh S.G. A method of rolling hire. Patent Ukraine 130634. 2018. (in Ukrainian).

Karnaukh S.G., Karnaukh D.S., Chosta N.V., Kolyadenko A.V. A press hammer with a wedge-shaped mechanism with a concave wedge. Patent Ukraine 111267. 2016. (in Ukrainian).

Karnaukh S.G., Karnaukh D.S. A device for breaking a bend by a bend. Patent Ukraine 112669. 2016. (in Ukrainian).

Karnaukh S.G. Roller cutter. Patent Ukraine 125304. 2018. (in Ukrainian).

Karnaukh S.G., Chosta N.V. Wedge press. Patent Ukraine 134608. 2019. (in Ukrainian).

Опубліковано
2019-12-22
Розділ
РОЗДІЛ IV ОБЛАДНАННЯ І ОСНАЩЕННЯ ОБРОБКИ ТИСКОМ