Експериментальні дослідження процесу розділення прокату за схемою триточкової холодної ломки згином при статико-динамічному навантаженні

  • S. G. Karnaukh Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ
Ключові слова: прокат, заготовка, розділення, ломка, якість, сила, статико-динамічне навантаження.

Анотація

Карнаух С. Г. Експериментальні дослідження процесу розділення прокату за схемою триточкової холодної ломки згином при статико-динамічному навантаженні // Обробка матеріалів тиском. – 2019. – № 1 (48). – C. 110–117.

Метою даної роботи є експериментальна перевірка адекватності математичної моделі процесу розділення зразків за схемою триточкової холодної ломки згином при статико-динамічному навантаженні і розробка перспективних схем обладнання для реалізації цього процесу. Комбіноване статико-динамічне навантаження зразків при холодній ломці згином позитивно впливає на якість поділюваних заготовок, що підтверджує теоретичні висновки. Висока якість заготовок спостерігалася при поділі зразків із сталі 50ХФА: величина відхилення траєкторії тріщини від прямолінійності практично дорівнює нулю, поверхня руйнування матова, області пластичної деформації в зоні поверхні зламу були відсутні. При поділі зразків зі сталей 30, 40 за схемою триточкової холодної ломки згином спостерігалося підвищення якості заготовок у порівнянні зі статичним і динамічним навантаженням: величина відхилення траєкторії тріщини в середньому склала (0,8 ... 1,4) мм, на поверхні зламу були окремі відколи, вириви металу, мікро- і макротріщини, висота макронерівностей не перевищувала 0,3 мм. Аналіз залежностей висоти мікронерівностей від величини статичної сили показує, що для отримання заготовок високої якості рекомендується вибирати величину статичної сили в діапазоні (40 ... 50) % від сили триточкової холодної ломки згином. На підставі аналізу залежності величини відхилення траєкторії тріщини від значення границі міцності розділяємих зразків встановлено, що зі збільшенням міцності матеріалу підвищується якість заготовок. Розроблено конструкцію прес-молота з кліношарнірним механізмом з увігнутим клином для розділювальних операцій при статико-динамічному навантаженні, яка значно розширює технологічні можливості обладнання і забезпечує високу якість заготовок.

Біографія автора

S. G. Karnaukh, Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ

канд. техн. наук, доцент, зав. кафедри ОПМ ДДМА

Посилання

Finkel V.M., Golovin Ju.I., Rodjukov G.B. Holodnaja lomka prokata. Moscow: Metallurgy. 1982, 192 p. (in Russian).

Colovcov S.S. Bezothodnaja razrezka sortovogo prokata v shtampah. Moscow: Mechanical Engineering, 1985, 176 p. (in Russian).

Karnauh S.G. Improving non-waste energy-saving methods for separating high-quality rolled metal and equipment to obtain high-quality workpieces: PhD Dissertation: 05.03.05. Kramatorsk. 1999, 221 p. (in Russian).

Karnauh S.G. Improving non-waste methods of separating long products and equipment for producing high-quality billets: monograph. Kramatorsk: DSEA. 2010, 196 p. (in Russian).

Karnauh S.G. Improvement of equipment for the division of long products into measured billets. Materials Working by Pressure. Kramatorsk: DSEA. 2017, 2 (45), pp. 154–160. (in Russian).

Karnauh S.G. Development and research of equipment for the division of long products into measured billets. Materials Working by Pressure. Kramatorsk: DSEA. 2017, 1 (44), pp. 222–228. (in Russian).

Karnauh S.G. Investigation of the process of static-dynamic loading of workpieces according to the scheme of three-point cold breaking by bending on press hammers. Forging and Stamping Production. Material Working by Pressure. 2001, 2, pp. 8-12. (in Russian).

Karnaukh S.G., Karnaukh D.S. Research of the influence of deformation speed on energy and power adjectives of the process of three-point cold bend breaking and on alignment integrity of raw. Metallurgical and Mining Industry. 2011, 3(3), pp. 107–114.

Karnaukh S.G., Karnaukh D.S., Chosta N.V., Kolyadenko A.V. Press hammer with a clinch swivel mechanism with a wedge wedge. Pat. 111267 Ukraine. November 10, 2016 (in Ukrainian).

Опубліковано
2019-11-01
Розділ
РОЗДІЛ II ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ТИСКОМ У МАШИНОБУДУВАННІ