Передумови створення енергоефективних технологій і обладнання орбітального штампування обкочуванням

  • Serhii Gozhii Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»), м. Київ https://orcid.org/0000-0003-2276-1225
  • Vitalii Myronenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»), м. Київ https://orcid.org/0000-0001-6624-3564
Ключові слова: орбітальне штампування, штампування обкочуванням, модель пластичних деформацій, метод скінчених елементів, середні питомі зусилля, зусилля деформування, осередок деформації.

Анотація

Гожій С. П., Мироненко В. А. Передумови створення енергоефективних технологій і обладнання орбітального штампування обкочуванням

Наукові дослідження процесів і обладнання орбітального штампування обкочуванням проводяться на кафедрі технології виробництва літальних апаратів Науково-навчального механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 70 років минулого століття до теперішнього часу. За цей час накопчений достатній досвід створення енергоефективних технологій і обладнання для орбітального штампування обкочуванням. Всі наукові розробки створені на підставі якісних ефектів процесу та підкреслюють його унікальні можливості та перспективу застосування. Зважаючи на те, що сучасним інструментом дослідження процесів обробки металів тиском є комп’ютерні технології моделювання, які застосовують метод скінченних елементів, пріоритет залишається за експериментальними дослідженнями, завдяки яким і зафіксовано більшість якісних ефектів орбітального штампування, відображених в статті. Особлива увага приділялась ефективному позитивному  застосуванню якісних ефектів штампування обкочуванням. Зокрема, такий ефект як виникнення зони дії напружень розтягування може енергоефективно використаний для утворення центральної порожнини. А ексцентричне прикладання зусилля деформування можливо ефективно урівноважити, що не тільки зменшить навантаження на обладнання, а і створить основу для низки оригінальних технологій. Відповідні технологічні і конструкторські рішення, що базуються на результатах наукових і експериментальних досліджень процесу, запроваджуються у виробництво і закладені в основу при написанні цієї статті.

 

Біографії авторів

Serhii Gozhii, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»), м. Київ

д-р техн. наук, доц., проф.

Vitalii Myronenko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»), м. Київ

аспірант

Посилання

G. Samołyk. Investigation of the cold orbital forging process of an AlMgSi alloy bevel gear. Journal of Materials Processing Technology 213 (2013) 1692– 1702. journal home page: www.elsevier.com/locate/jmatprotec. 1+1. ASM Handbook, Volume 14A: Rotary Forging Metalworking: Bulk Forming S.L. Semiatin, editor, pp. 179-182. DOI: https://doi.org/10.1361/asmhba0003990.

Chou A.C.P., Chou P.C., Rogers H.C., Rotary forging, forming and forging, Vol 14, ASM Handbook formerly Metals Handbook, 9th ed., ASM International. 1988, pp. 176–179. https://www.asminternational.org

Gozhii S.P., Landar R.M., Nosenko A.I. Classification of rolling stamping equipment. Processing of Materials Working by Pressure. Kramatorsk: DSEA. 2011. 1 (26), pp. 209-211. (in Ukrainian).

Yu, Z.; Chen, M.; Ma, C.; Luo, S.; Zhu, C. Numerical Model Simulation of the Double-Roll Rotary Forging of Large Diameter Thin-Walled Disk. Metals 2021, 11,1767. https://doi.org/10.3390/met11111767.

Gozhii S.P. Geometric parameters of rolling stamping. Proceedings of the Tauri State Agricultural Technical Academy. Issue 4. Applied geometry and engineering graphics. Melitopol. 2006. 33, pp. 117-123. (in Ukrainian).

Titov, V., Gozhii, S., Myronenko, V. Universal experimental installation for pressing pipe blanks. Mechanics and New Technologies. 2022. 6 (1). https://doi.org/10.20535/2521-1943.2022.6.1.260002. (in Ukrainian)

Han X., Hua L. Effect of Size of the Cylindrical Workpiece on the Cold Rotary-Forging Process. Materials and Design. Elsevier. 2009. 30, pp. 2802 - 2812.

Gozhii S.P. Model of deformations during rolling deposition of a tall cylindrical sample. Mechanical engineering, 2009. 7 (145), pp. 34-37. (in Ukrainian).

Gozhii S.P., Klisko A.V. Determination of the operation of frictional contact forces during stamping by rolling, taking into account the distribution of contact stresses and the sticking zone. Journal of Mechanical Engineering. NTUU "Kyiv Polytechnic Institute". 2010. 59, pp. 83-87. (in Ukrainian).

Pat. 15245. Ukraine. B21D 37/00. The method of manufacturing parts. Kryvda L.T., Gozhii S.P. Bull. 6, 15.06.2006.

Wang Qi, Zhu Chun-dong, Liu Xin, Ma Rong-fei. Research on plastic deformation law and forming technology of rotary forging with multi-cone rolls. Advances in Mechanical Engineering. 2021. 13(4), pp. 1–15.

Shi Lei, Zhu Chun-dong, Liu Xin, Zhang Yi. Optimum design of the double roll rotary forging machine frame. Mech. Sci. 2020.11, pp. 101–114, https://doi.org/10.5194/ms-11-101-2020.

Опубліковано
2022-11-11
Розділ
РОЗДІЛ IV ОБЛАДНАННЯ І ОСНАЩЕННЯ ОБРОБКИ ТИСКОМ