Дослідження впливу магнітного стану пробивних пуансонів з швидкорізальної сталі на стійкість

  • Mykolaj Kindenko Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0002-8532-4623
Ключові слова: магнітна обробка, пробивний пуансон, полярність, магнітний стан, стійкість, зміцнення, швидкорізальна сталь.

Анотація

Кінденко М. І. Дослідження впливу магнітного  стану пробивних пуансонів з швидкорізальної сталі на стійкість

Робота присвячена дослідженню питань, пов'язаних з дослідженням впливу магнітного стану і полярності робочої частини пробивних пуансонів з швидкорізальної сталі Р6М5 та Р6М5К5 на стійкість після магнітно-імпульсної обробки, що є поєднанням електромагнітного і термодинамічного способів управління нерівноважною структурою речовини. Причини відмов інструментів найчастіше пов'язані не з їх поломкою, а з втратою ними своєї первинної поверхневої конфігурації унаслідок зносу, сколовши, зминання, розтріскування, тобто у зв'язку з руйнуванням або деформації тонких поверхневих шарів металу. Швидкорізальна сталь, як будь-яке тверде тіло, володіє пружним внутрішнім полем, обумовленим реальною дислокаційною структурою. З накладенням магнітного поля на матеріал, на це власне пружне поле накладається пружне поле, викликане магнітострикційною деформацією. В цілому результат магнітної обробки розглядається як прояв ефектів післядії в матеріалах, що знаходяться на кордонах стабільності їх властивостей і підданих дії зовнішнього силового поля. Відмічено, що в результаті дії імпульсного магнітного поля відбувається зміна фізико-механічних властивостей швидкорізальної сталі і інструментальний матеріал стає одноріднішим по структурі. Встановлено що зносостійкість магнітно обробленого інструменту відрізняється від зносу інструменту у вихідному положенні. Розбіжність середніх значень стійкості інструменту у  вихідному  стані і після магнітної обробки значимо, відповідно обробка імпульсним магнітним полем істотно впливає на стійкість інструменту.   Показано, що інструмент повинен мати після магнітної обробки залишкову намагніченість близьку до нуля. Доведено що стійкість інструменту в будь-якому магнітному стані практично не відрізняється, хоча по відношенню до інструменту у вихідному стані вона багато вище.

Біографія автора

Mykolaj Kindenko, Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ

канд. техн. наук, доц. ДДМА

 

Посилання

Aliieva L.I., Tahan L.V. Resource-saving Processes of Cold Extrusion: Guide for students. Kramatorsk: DSEA. 2020. 180 p. ISBN 978-966-379-927-8. (in Ukraininan).

Malygin B. V. Magnetic hardening of the tool and machine parts. Moscow: Mechanical engineering. 1989. 112 p. (in Russian).

Volodin V. L., Zuev L. B., Volodin T. V., Gaiduk V. V. Investigation of the influence of magnetic-pulse surface impacts on the performance characteristics of tool steels and tools. Izvestia of higher educational institutions. Ferrous metallurgy. Moscow: 2009, pp. 61–65. (in Russian).

Bershtein M. L., Pustovoit V. N. Heat treatment of steel products in a magnetic field. Moscow: Mechanical engineering. 1987. 256 p. (in Russian).

Kindenko N. I. Magnetostrictive hardening and magnetic dispersion hardening of high-speed steels in pulsed magnetic fields. Scientific Bulletin of DSEA [Online]. Kramatorsk: 2017. No. 2 (23E). pp. 31–35. URL: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/science_vesnik/%E2%84%962(23%D0%95_2017/article/8.pdf. (in Russian).

Kindenko N. I. Wear mechanism and performance of a tool made of high-speed steel and hardened by the HFMF method. Bulletin of DSEA [Online]. Kramtorsk: 2018. No. 2 (44). pp. 120–124. URL: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/Herald_2(44)_2018/article/24.pdf. (in Russian).

Preobrazhensky A. A. Theory of magnetism, magnetic materials and elements. Moscow: Higher school. 1972. 460 p. (in Russian).

Winter E. K. Magnetic resonance in metals. Moscow: Mir. 1976. 486 p. (in Russian).

Alifanov A.V., Maleronok V.V., Bogdanovich I.A., Lyakh A.A., Milyukova A.M., Tolkacheva O.A. transformations in the surface layers of samples from high-speed steel. Bulletin of Polotsk State University. Series B. Industry. Applied Science. Novopolotsk: 2021. (3). pp. 11–14. (in Russian).

Galey M. T. Study of the influence of the magnetic field on the resistance of a high-speed tool. Machine tools and tools. 1981. No 6. pp. 31–34. (in Russian).

Makedonski BG Treatment of cutting tools with a pulsed magnetic field. Treatment with a pulsed magnetic field. Mater. 4 scientific tech. intl. family on non-traditional technologies AMO'89. Sofia-Gorky: 1989, pp. 30–36. (in Russian).

Kichko Yu. M., Bychkov N. V. Study of the influence of the physical properties of high-speed steels on the optimal strength of the pulsed magnetic field. Optimization of cutting processes of heat- and extra-strong materials. Interuniversity. Scientific Sat. Ufa: 1983, pp. 150–156. (in Russian).

Malygin B.V. Increasing tool life and tooling by magnetic processing. Metallurgist. 1987. No. 10. pp. 46–47. (in Russian).

Loladze T.N. Strength and wear resistance of the cutting tool. Moscow: Mechanical engineering. 1982. 320 p. (in Russian).

Опубліковано
2023-11-05
Розділ
РОЗДІЛ IV ОБЛАДНАННЯ І ОСНАЩЕННЯ ОБРОБКИ ТИСКОМ