Розробка допоміжних пристроїв до штампів для відрізки сортового прокату зсувом з диференційним затиском

  • Sergii Karnaukh Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0003-2878-4065
  • Nataly Chosta Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0001-5275-6414
Ключові слова: заготовка, прокат, упор, крокова подача, відрізка зсувом, штамп, диференційний затиск, якість, собівартість.

Анотація

Карнаух С. Г., Чоста Н. В. Розробка допоміжних пристроїв до штампів для відрізки сортового прокату зсувом з диференційним затиском

Витрати заготівельного виробництва становлять значну частку в собівартості готової продукції. Тому завдання вдосконалення технології й устаткування для реалізації процесів розділення є актуальним. Перспективним способом поділу сортового прокату на мірні заготовки є безвідхідна відрізка зсувом. Однією із прогресивних схем поділу сортового прокату зсувом є схема відрізки з активним диференційним затиском. Економічність експлуатації штампа суттєво залежить від механізації допоміжних операцій, зокрема від пристрою упору й механізму подачі прокату. Метою роботи є розробка допоміжного устаткування й механізмів для подачі прутка в робочу зону штампа з диференційним затиском прокату. Аналіз конструктивних варіантів допоміжних пристроїв до штампів з диференційним затиском прокату проведено із застосуванням теорії графів. На підставі аналізу розробленого графу конструкцій передніх упорів до штампів з диференційним затиском прокату, у Донбаській державній машинобудівній академії розроблена оригінальна конструкція упору. Запропонована конструкція механізму упору дозволяє розширити технологічні можливості та підвищити якість відрізаних заготовок. Роботу упору синхронізовано з процесом відрізки заготовки, що дозволяє відрізати заготовки будь-якої довжини, у тому числі і короткі заготовки. Оскільки упор переміщується проти напряму подачі прутка (з боку рольгангу), виключається відскок прокату від упору, що забезпечує високу точність відрізаних заготовок за довжиною. Альтернативним рішенням застосування замість переднього упору є розроблена конструкція крокової подачі прокату до штампу з диференційним затиском прокату. Запропонована конструкція крокової подачі забезпечує більш точний вимір довжини, тому що виключає вплив кутової неточності подачі, неплощинності, неперпендикулярності торця, відскок прутка при ударі по упору. Тим самим підвищується геометрична точність і якість відрізаних заготовок, культура виробництва.

Біографії авторів

Sergii Karnaukh, Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ

канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрою

Nataly Chosta, Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ

 канд. техн. наук, доцент

Посилання

1. Solovtsov S. S. Waste-free cutting of high-quality rolled products in stamps. Moscow: Mechanical Engineering. 1985.176 p. (in Russian)
2. Lisunets N. L. Usage of physical and mathematical simulation for improvement of the processes of metal shear cutting. CIS Iron and Steel Review. 2019. 17. pp. 34-38.
3. Lisunets N. L. Improving the efficiency of the processes of billets manufacture from rolled metal via shift cutting based on simulation. Chernye Metally. 2018. 6. pp. 31-35.
4. Lisunets N. L., Demetrashvili I.S., Goyi H.M. Development and characterization of the manufacturing process of cylindrical-shaped semi-finished products from non-ferrous alloys for stamping on the basis of modeling. Tsvetnye Metally. 2018. 5. pp. 82-85.
5. Karnaukh S. G. Improvement of waste-free methods for separating long products and equipment for obtaining high-quality billets: monograph. Kramatorsk : DSEA. 2010. 196 p. (in Russian)
6. Karnaukh S.G. Development of dies for cutting off rolled products with differential clamping. Forging and stamping production. 2000. 4. pp. 19-22. (in Russian)
7. Begunov A. A., Karnaukh S. G. Power characteristics of waste-free methods of rolled metal separation. Proceedings of the Seventh Conference of CAD FEM GmbH Software Users. Moscow: Polygon – press. 2007. pp. 360-365. (in Russian)
8. Karnaukh S.G., Karnaukh D.S. Research of the influence of deformation speed on energy and power adjectives of the process of three-point cold bend breaking and on alignment integrity of raw parts. Metallurgical and Mining Industry. 3. 3. 2011. pp. 107-114.
9. Karnaukh S.G. Development of the choice procedure for separation method of section iron complex criteria of materials destruction. Mechanics and Advanced Technologies. 2(80). 2017. pp. 31-38.
10. Markov O., Kosilov M., Panov V., Kukhar V., Karnaukh S., Ragulina N., Rizak P. Modeling and improvement of saddling a stepped hollow workpiece with a profiled tool. Eastern-European journal of Enterprise Technologies. 6/1(102). 2019. pp. 19-25. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.183663.
11. Karnaukh Sergii G., Markov Oleg E., Aliieva Leila I., Kukhar Volodymyr V. Designing and researching of the equipment for cutting by breaking of rolled stock. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 109. 9-12. 2020. pp. 2457-2464. DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-020-05824-7.
12. Pat. 124778 Ukraine. Mechanism to stop up to the stamp for cutting of high-quality rolled products by means of a free-standing machine. Karnaukh S.G., Karnaukh D.S., Litvinenko O.I.; declared 10.23.2017; publ. 04.25.2018, Bul. No. 8, 2018. (in Ukrainian)
Опубліковано
2022-11-11
Розділ
РОЗДІЛ IV ОБЛАДНАННЯ І ОСНАЩЕННЯ ОБРОБКИ ТИСКОМ