Дослідження температурного фактора формування мікро-рельєфу поверхні смуги при теплій прокатці

  • Tetiana Kulik Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0001-5315-6138
Ключові слова: прокатка, дресирування, температура, мікрорельєф, коефіцієнт друку, експеримент, індентор.

Анотація

Кулік Т. О. Дослідження температурного фактора формування мікро-рельєфу поверхні смуги при теплій прокатці

Досліджено температурний фактор формування мікро-рельєфу смуги, отриману в результаті реалізації процеса теплої прокатки. Проаналізовано різні схеми нагрівання смуги до потрібної температури на основі отриманої математичної моделі розподілу температури як за товщиною смуги, так і за довжиною осередку деформації. Показано, що розподіл температури за висотою та довжиною осередку деформації неоднорідний. Причому дослідження показали, що краще схема нагріву з внутрішнім нагріванням робочого валка, оскільки в такому випадку має місце менший розбіг температури по довжині осередку деформації, що, у свою чергу, дозволяє використовувати температуру як фактор впливу. Розглянуто фактори, що впливають на шорсткість смуги при теплій прокатці. Якщо розглядати процес із дресируванням на фінальній стадії, то одним із головних факторів є температура. Досліджено вплив температури на коефіцієнт віддруковуваності мікрорельєфу валків на металі. Для підтвердження результатів було проведено експеримент, який полягав у впровадженні одиничного індентора у зразок металу. При цьому використовували індентори різної форми, що імітують типові форми одиночних мікровиступів реального рельєфу робочих валків. В ході експерименту зразок нагрівали до різних температур у сушильній шафі, потім вимірювали глибину його впровадження. Експериментальні дослідження показали майже лінійну залежність глибини впровадження від температури, тобто лінійну залежність коефіцієнта віддруковуваності від температури. Така залежність спостерігалася при всіх формах індентора, хоча й показана різна її інтенсивність. Результати досліджень показують можливість використання температурного фактору для отримання необхідних параметрів шорсткості смуги. Для цього на фінальному етапі технологічного ланцюга процесу прокатки, яким є дресирування, необхідно використовувати валки потрібного мікро-рельєфу, а смугу потрібної температури.

Біографія автора

Tetiana Kulik, Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ

канд. техн. наук, ст. викл.

Посилання

Thakur S.K., Das A.K., Jha B.K. Effect of Warm Rolling Process Parameters on Microstructure and Mechanical Properties of Structural Steels. Trans Indian Inst Met. 2022. 75, pp. 1509–1524.

Jingwei Zhao, Zhengyi Jiang. Rolling of Advanced High Strength Steels: Theory, Simulation and Practice. CRC Press. 2021. 644 р.

Li R., Zhang Q., Zhang X. et al. Control method for steel strip roughness in Two-stand temper mill rolling. Chinese Journal of Mechanical Engineering. 2015. 28, pp. 573–579.

Gourhari Ghosh, Ajay Sidpara P.P. Bandyopadhyay. Understanding the role of surface roughness on the tribological performance and corrosion resistance of WC-Co coating. Surface and Coatings Technology. 2019. 378. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2019.125080.

Dekrit H. Akbar, Purnami Purnami, Sugeng Prayitno Budio. Influence of Surface Roughness and Paint Coating on Corrosion Rate. MECHTA. International Journal of Mechanical Engineering Technologies and Applications. 2020, pp. 15 19.

Ogarkov N. N. Zvyagina E.Yu., Ismagilov R. R. Theoretical analysis of formation of automobile sheet roughness during temper rolling in shot-blasted rolls. Izvestiya. Ferrous Metallurgy. 2019. 62 (8), pp. 600 605.

Kulik T. A. Mathematical modeling of the temperature field of the deformation zone of a warm-rolled strip in the implementation of various schemes for its heating. Scientific Herald of the Karaganda State Industrial University. 2018. 3 (22), pp. 30 34. (in Russian).

Kulik T. A. Mathematical modeling of the temperature field of rolls of warm rolling mills with an inside heating source. Scientific Herald of the Dnipro State Technical University (Technical Sciences). 2020. Т 2 (37), pp. 53-57. (in Ukrainian).

Опубліковано
2022-11-11
Розділ
РОЗДІЛ III ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ТИСКОМ У МЕТАЛУРГІЇ