Резонансні явища в процесах вібраційного ущільнення порошкових заготовок

  • Volodymyr Drahobetskyi Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ ім. М. Остроградського), м. Кременчук https://orcid.org/0000-0001-9637-3079
  • Dmitry Savielov Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ ім. М. Остроградського), м. Кременчук https://orcid.org/0000-0002-5170-9621
  • Dmytro Moloshtan Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ ім. М. Остроградського), м. Кременчук https://orcid.org/0000-0001-8881-8541
Ключові слова: порошкова суміш, пластична деформація, вібропластичний ефект, коливання, резонансні явища.

Анотація

Драгобецький В. В., Савєлов Д. В., Молоштан Д. В. Резонансні явища в процесах вібраційного ущільнення порошкових заготовок

У роботі розглянуто процес деформування дисперсної порошкової суміші вібраційним робочим органом, який здійснює періодичні коливання у вертикальній площині. Метою роботи є пошук шляхів зменшення величини роботи пластичної деформації у процесах ущільнення дисперсних порошкових середовищ під час виробництва порошкових заготовок. Під час поетапного деформування порошкової заготовки з певною кутовою частотою вимушених коливань відбувається релаксація напруженого стану та утворення поблизу концентраторів напружень резонансних явищ. Внаслідок розвитку процесів множинного ковзання формується хвиля пластичної деформації та розвивається вібропластичний ефект. Встановлено, що знаючи частоту періодичних елементарних зрушень пластичного перебігу і діючи на об’єм, що деформується зовнішнім навантаженням з тією ж або близькою частотою, можна узгодити хід пластичної плинності з характером застосування цього навантаження і, на основі складання двох періодичних процесів, створити вібропластичний резонанс. У зоні дефектів кристалічної решітки відбувається поглинання енергії коливань. Це призводить до підвищення потенційної енергії дислокацій, зменшення переміщення зсуваючого напруження та самоорганізації дисипативної системи. Отримані теоретичні залежності для визначення опору зсуву, енергії та ширини дислокації під час руху її з певною швидкістю, власної частоти зсувної деформації, згинального осесиметричного моменту імпульсу та моменту кількості руху. Виявлено, що у разі використання резонансних явищ у процесах формозміни порошкових заготовок виявлено значне скорочення деформувальних зусиль і, як наслідок, зниження роботи пластичної деформації. 

Біографії авторів

Volodymyr Drahobetskyi, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ ім. М. Остроградського), м. Кременчук

д-р техн. наук, професор, зав. кафедрою

 

 

Dmitry Savielov, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ ім. М. Остроградського), м. Кременчук

канд. техн. наук, доцент

Dmytro Moloshtan, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ ім. М. Остроградського), м. Кременчук

канд. техн. наук, доцент

Посилання

Kuznetsov V. E. On the possibility of dynamic influence on the plastic deformation of metals. Ferrous metallurgy. 1993. 5, pp. 23−26. (in Russian).

Dragobetsky V. V., Martsinyuk O. B., Trotsko O. V. Resonance phenomena in the processes of changing cast billets. Transactions of KDPU. Kremenchuk. KDPU. 2006. 6/2006 (41). P. 2, pp. 25–26. (in Russian).

Savelov D. Modelling of a powder-like work-piece compaction in a stiff die by a vibro- static method. Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, KRNU, Issue 1/2015 (90), pp. 109–113 (in Russian).

Savelov D., Puzyr R., Dragobetsky V., Markevych A. Peculiarities of vibrational press dynamics with hard-elastic restraints in the working regime of metal powders molding. Metallurgical and Mining Industry. 2015. 2,

pp. 67–74. (in Russian).

Savelov D. Modelling of the deformation process for dispersible and porous powder-like work-pieces. Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, KRNU, 3/2015 (92), pp. 74–78 (in Ukrainian).

Savelov D. V., Markevich A. G. Baglyuk G. A. Improvement of technology and equipment for intensification of the process of vibration-static pressing of metal powders. Powder metallurgy: surface engineering, new powder composite materials. Welding. Collection of reports 9 international symposium April 8-10, 2015. Minsk: Belarusian Science, pp. 196–206. (in Russian}.

Maslov O., Savielov D., Salenko Y., Javadova M. (2022) Theoretical Study of the Dynamic System «Vibration Platform − Polymer Concrete» Stress–Strain State. Proceedings of the 3rd International Conference on Building Innovations. ICBI 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 181. Springer. Cham, pp 191–201. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85043-2_19.

Klimenko V.M., Shapoval V.N. Vibration processing of metals by pressure. Kiev: Equipment. 1977. 128 p. (in Russian).

Опубліковано
2022-11-11
Розділ
РОЗДІЛ II ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ТИСКОМ У МАШИНОБУДУВАННІ