Поточний номер

№ 1(52) (2023): Обробка матеріалів тиском

Збірник «ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ ТИСКОМ = MATERIALS WORKING BY PRESSURE» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» з технічних наук (наказ МОН України № 320 від 07.04.2022 р.).

Журнал включено до наукометричних баз, електронних бібліотек та репозитаріїв: National Library of Ukraine (Vernadsky), GoogleScholar, Crossref.

Рекомендовано до друку вченою радою Донбаської державної машинобудівної академії  (протокол № 2  від 28.09.2023 р.).

У збірнику розміщено статті різних напрямків процесів і машин обробки матеріалів тиском, підготовлені професорсько-викладацьким складом, науковими співробітниками, аспірантами, здобувачами, фахівцями. Збірник призначений для наукових й інженерних працівників, аспірантів і студентів.

Опубліковано: 2023-11-05

Весь випуск

РОЗДІЛ II ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ТИСКОМ У МАШИНОБУДУВАННІ

РОЗДІЛ IV ОБЛАДНАННЯ І ОСНАЩЕННЯ ОБРОБКИ ТИСКОМ

Переглянути всі випуски

Засновник: Донбаська державна машинобудівна академія

Рік заснування: 2008 р. (Видання є продовженням науково-технічного збірника "Удосконалення процесів и обладнання обробки тиском в металургії и машинобудуванні"))

Проблематика: висвітлення новітньої наукової та практичної інформації, отриманої в ході досліджень і промислового впровадження розробок Академії, в області процесів і машин обробки тиском

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13770-2744Р от 17.03.2008

ISSN: 2076-2151

Реєстрація у МОН України: перереєстровано (наказ МОН України №320 від 07.04.2022 р.), Додаток Б.

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 1-3 раза в год

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька